İstanbul Modern Etkinlik Yönetim Sistemi

Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Almanya

Etkinlik Tarihi / Organization Date : 26.10.2017   Etkinlik Yeri / Location: İstanbul Modern
 
Etkinlik Kontenjanı / Capacity : 100   Etkinlik Süresi / Start Time : 19:00'da başlayacaktır
Etkinlik İçeriği

Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Almanya


İstanbul Modern’in başlattığı “Müzeler Konuşuyor”, başlıca uluslararası müze profesyonellerini Türkiye’deki meslektaşlarının yanı sıra müze ziyaretçileriyle, hatta internet üzerinden küresel izleyicilerle buluşturan bir söyleşi platformu. 2012-2014 yıllarında düzenlenen Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Amerika ile 2014-2015’teki Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Birleşik Krallık serisinin ardından program Goethe-Institut İstanbul işbirliğiyle Almanya’ya odaklanıyor.

Almanya’daki sanat kurumlarının küratörlerinin ve müze direktörlerinin davetli olduğu “Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Almanya” kapsamında, Almanya’daki sanat kurumu modelleri ele alınıyor. Kültürel alanda demokratik bir öz temsil imkânı sunan “Kunsthalle” ve “Kunstverein” gibi çeşitli oluşumlara sahip bu ülkenin, sanat kurumu anlayışına ve müzecilik alanına getirdiği özgün katkılar değerlendiriliyor. Sanat mekânlarını farklı bir açıdan tekrar düşünmeye ve yeniden şekillendirmeye hizmet eden konuşmalar, Türkiye’deki ziyaretçileri, güçlü bir müzecilik ağına sahip olduğu halde yeterince tanınmayan Almanya’dan profesyonellerle bir araya getiriyor. Konuşmalar; müze ve ziyaretçileri, müze mimarisi ve genişleme projeleri, koleksiyon yapan ve yapmayan kurum modelleri, küratöryel pratikler ile programlama ve müze yönetiminde yeni yaklaşımlar gibi ana konulara odaklanıyor.

 

Tükenmiş ya da Zamanının Ötesinde mi?

26 Ekim, 2017, Perşembe, 19:00

Nicolaus Schafhausen

Kunsthalle Viyana

Direktör

 

Devrimizin temel unsuru sürekli değişim. Sosyal ve politik krizler liberal toplumumuzu çalkalıyor ve belirsiz bir dünya meydana getiriyor. Aşınma ile dönüşüm arasındaki bir toplumda sanat ve kurumlar nasıl bir rol oynayabilir? Sanatın güncel olayları tartışması mı gerekiyor, yoksa sanat dışı parametreleri ortadan mı kaldırmalı?  Sanatsal serbestlik başlı başına politik bir edim mi? Sanat eğlence de mi olmalı?

Kurum, güncel meseleler için bir fikir alışverişi ortamı olabilir ve toplumsal gelişimle ilgili sorumluluk taşır. Sanat, yaşantı üzerine düşünceler sunabilir; ancak tesirli bir alan yaratmak bir ölçüde hız kesmeyi gerektirir. Sanat, eleştirel bir bakış açısıyla tartışmalar ortaya koyabilir ve gerçekliğe belirli bir mesafe veya soyutlamayla yaklaşarak işlerlikteki geniş sistemleri ve toplumsal inşa kalıplarını açığa serebilir.

Sanatsal düşünce, gerçeklik inşalarını sorgulayabilmek ve yeni itkiler önermek için zamana ve eleştirel mesafeye gerek duyar. Çağdaş sanat kurumları sanatsal konumların bugün ne anlam taşıdığını sürekli sorgulamalıdır. Yıpranmış bir toplumda kültür, topluluklar ve kimlik üzerinde olumlu etki yapabilir.

 

Nicolaus Schafhausen Kunsthalle Wien’in (www.kunsthallewien.at) direktörlüğünü yürütmektedir. Künstlerhaus Stuttgart’ta sanat direktörü ve Frankfurter Kunstverein’da direktör olarak görev yapmış olan Schafhausen, Helsinki’deki Nordic Institute for Contemporary Art’ın (NIFCA) küratörü,  European Kunsthalle’nin de kurucu direktörüydü. 2006’dan 2012’ya dek Rotterdam’daki Witte de With Güncel Sanat Merkezi’nin direktörlüğünü yapan Schafhausen, 2011 yılından bu yana Canadian Shorefast Foundation’ın (http://shorefast.org/) Rotterdam’daki girişimi Fogo Island Arts’ta strateji direktörü olarak görev yapıyor. 52. ve 53. Venedik Bienali’nde Almanya Pavyonu’nun, 56. Venedik Bienali’nde de Kosova Pavyonu’nun küratörlüğünü yapan Schafhausen, 2015’te düzenlenen 6. Moskova Bienali’nin küratörlerindendi. Ünlü kurumlardaki küratörlük ve direktörlük tecrübelerinin yanı sıra, çağdaş sanatla ilgili pek çok yayında yazar ve editör olarak yer alan Schafhausen, Gent’teki Higher Institute for Fine Arts (HISK) ve Saarbrücken’deki the Hochschule der Bildenden Künste Saar’da (HBKsaar) misafir öğretim görevlisidir.

Etkinlik Kayıt Formu
Adı / Name :
 
Soyadı / Surname :
 
Telefon Numarası / Phone Number :
 
Email Adresi / E-Mail Address :
 
   
   
 
     
     ** Ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların yasal düzenleme çerçevesinde gerektiğinde     Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacağı konusunda bilgilendirilmiş bulunmaktayım.
       
 
 

© Copyright 2016 Her Hakkı Saklıdır.